Podmínky akce „Možnost nákupu na eshopu Media Market Consultngu se Citi kreditní kartou“ („Akce, Podmínky“)

Akci organizuje Media Market Consulting s.r.o.  se sídlem Nádražní 32, 150 00 Praha 5, IČ 035 87 991, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze („Agentura“) ve spolupráci se Citibank Europe plc, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank“). Pro účely Podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

 „Doba trvání Akce“ znamená období od 1. listopadu 2015 do 31. 5. 2016 včetně nebo do vyčerpání zásob Zboží.

„Zboží“ znamená:

  • voucher ALZA nebo BILLA nebo Mall v hodnotě 500 Kč za pořizovací cenu 1Kč nebo
  • roční předplatné časopisu Moderní dům nebo Moderní bydlení v hodnotě 1000 Kč  za pořizovací cenu 1 Kč.

„Karta“ znamená hlavní Citi kreditní karta typu Citi Life, která byla schválena a vydána Citibank na základě žádosti o Citi kreditní kartu a Žadateli doručena smluvní kurýrní společností. Pro účely těchto Podmínek za Kartu není považována dodatková Citi kreditní karta, karta obnovená, náhradní či Karta, u které klient požádal o převydaní na jiný typ Karty.

„Žadatel” znamená fyzická osoba, která podala žádost o Kartu v Době trvání Akce prostřednictvím telefonického prodeje Agentury.

 

  1. Postup pro Žadatele v rámci Akce:

–        Žadatel podá žádost o Kartu prostřednictvím telefonického prodeje Agentury v Době trvání Akce a v případě přijetí, resp. schválení žádosti o Kartu, Citibank Kartu Žadateli vydá,

–        s převzetím Karty Žadatel obdrží unikátní kód na nákup Zboží do eshopu Agentury formou SMS na kontaktní mobilní telefon uvedený v žádosti o Kartu

–        v případě zájmu Žadatele o nákup zvýhodněného Zboží na eshopu Agentury, se Žadatel přihlásí do eshopu Agentury na www.mmcshop.cz. a prostřednictvím tohoto kódu uskuteční nákup Zboží nejpozději do 80 dnů od data vydání Karty,

–        Žadatel za nákup Zboží zaplatí Kartou Agentura provede kontrolu nároku Žadatele na Zboží a odešle Zboží do 48 hodin doporučeně na kontaktní adresu Žadatele uvedenou v žádosti o Kartu.

  1. Citibank vydává Kartu Žadateli na základě uzavřené Smlouvy o Citi kreditní kartě, jíž se současně sjednávají podmínky poskytnutí úvěru a další pravidla používání Citi kreditní karty, a to především odkazem na obchodní podmínky Citibank a sazebníky platné pro Citi kreditní karty, příp. programy výhod pro Citi kreditní karty.
  1. Žadatel může požádat o Kartu v Době trvání Akce prostřednictvím telefonického prodeje Agentury, aniž by měl povinnost nakoupit Zboží na eshopu Agentury. Žadatel může a nemusí využít nabídky Agentury na nákup Zboží při žádosti o Kartu podanou prostřednictvím telefonického prodeje Agentury. Poskytovatelem Zboží je Agentura a v případě jakýchkoli reklamací týkající se Zboží se Žadatel může obrátit pouze na Agenturu. Obdržení unikátního kódu na nákup Zboží na eshopu Agentury není spojena s nutnou aktivací Karty Žadatele, reps. povinností Žadatele provést první platbu Kartou prostřednictvím eshopu Agentury.
  1. Podáním žádosti o Kartu prostřednictvím Agentury Žadatel souhlasí s těmito Podmínkami Akce.
  1. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Agentury a zaměstnanci Citibank.
  1. Žadatel je oprávněn kdykoliv svou účast v Akci ukončit, a to prostřednictvím zákaznického emailu klara.kolarova@mmczech.cz
  1. Agentura si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, včetně prodloužení či zkrácení Doby trvání Akce. Jakákoliv změna Podmínek bude uveřejněna alespoň 10 pracovních dní předem na webové stránce www.mmczech.cz v sekci Aktuality.
  1. Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 11. 2015 a budou nejpozději k tomuto datu uveřejněny.